Menu

×

Mini Cart

Geen producten in de wagen.

×

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:           E-njoint B.V.

                   Rotterdamseweg 400

                   2629 HH Delft

                   The Netherlands

                   support@e-njoint.com

    

 

-        Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

______________________________________________________________

,herroept/herroepen.*

 

-        Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]


-        Order nummer / Order Referentie : 

 

-        [Uw naam]

 

-        [Uw Adres]

 

-        [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen/ verwijderen  wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.